پرداخت سود سهام عدالت از شهریور

 انصاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فارس اظهار کرد: سود سهام عدالت مشمولان این طرح، شهریور امسال پرداخت و برای هر فرد یک میلیون و ۵۰۰۰ هزار ریال واریز می‌شود.

وی ادامه داد: افزون بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در فارس مشمول دریافت سودسهام عدالت هستند که از این تعداد بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰۰ هزار نفر برای دریافت  سود، تایید شدند.

انصاری اضافه کرد: صاحبان سهام عدالت برای دریافت سود سهام شماره شبای  حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کنند.

وی تصریح کرد: هر کدام از اعضای خانواده باید شماره شبای حساب بانکی داشته باشند .

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فارس گفت: سود سهام عدالت فقط به حساب هر کدام از اعضا واریز می‌شود.

انصاری بیان کرد: نیمی از مشمولان دریافت سود سهام عدالت، شماره خود را در سامانه وارد نکرده اند و این موضوع سبب می‌شود از دریافت سود سهام محروم شوند.

وی افزود: مشمولان سود سهام تا ۱۰ روز آینده فرصت دارند شماره شبا حساب خود را در سامانه وارد کنند.

انصاری ادامه داد: از مجموع ۴ هزار میلیارد تومان کل سود سهام عدالت کشور ۳۵۰ میلیارد تومان سهم مردم استان فارس است.

منبع

نوشته پرداخت سود سهام عدالت از شهریور اولین بار در لگیت خبر پدیدار شد.