فقط کافیست یکبار بگوید نفهمیدم

آیت‌الله
مجتهدی تهرانی

آدم
نباید با خودش بگوید من چون نفسم هنوز آن‌طور نشده که بتوانم توبه کنم پس چرا توبه
کنم؟ اگر توبه کنم دوباره گناه می‌کنم. از کجا معلوم؟ شاید توبه کردی و دیگر گناه
نکردی شاید یک‌دفعه همین امشب مردی. چرا این حرف را می‌زنی؟

گفتم
که به پیری رسم و توبه کنم

آنقدر
جوان مرد و یکی پیر نشد

با
توبه به آغوش خدا بروید. اصلا خدا توبه‌کننده را دوست دارد. قرآن آیه‌ای دارد. «ان‌الله
یحب‌التوابین» خدا بنده گناهکارش را که بگوید بد کردم دوست دارد.

شما
دیدید بچه‌تان یک اشتباهی می‌کند و می‌گوید غلط کردم شما بغلش می‌کنید و نازش می‌کنید.
شما که بنده‌اید این‌طور رفتار می‌کنید آن که خداست چطور؟

وسوسه‌های
شیطان است که مانع توبه می‌شود.

فقط
کافیست یکبار بگوید نفهمیدم و بد کردم و عمرم را به بطالت صرف کردم. «یا ایهاالذین
آمنوا لاتقنطوا من رحمه‌الله» ای بندگان من از رحمت خدا مأیوس نشوید.

یک
وقت شیطان وسوسه می‌کند می‌گوید: تو بد کردی خدا تو را نمی‌بخشد بیخودی توبه نکن
این حرف شیطان است.

یأس
از رحمت خدا از گناهان کبیره است یک حدیث داریم می‌فرماید: اگر گناه جن و انس را
کردی نباید ناامید بشوی. اگر عبادت جن و انس را کردی نباید مغرور بشوی چون ممکن
است عبادتت مورد قبول نباشد.

منبع

نوشته فقط کافیست یکبار بگوید نفهمیدم اولین بار در لگیت خبر پدیدار شد.