درخشش دانش آموزان شاهرودی در ساخت بازی های رایانه ای

محمد حسن رجبی و پیمان صالحی دانش آموزان شاهرودی در مسابقات فرهنگی- هنری دانش آموزان کشور در رشته “بازی رایانه ای” مقام اول را از آن خود کردند.

 

محمد حسن رجبی و پیمان صالحی دانش آموزان دبیرستان استعداهای درخشان شهید بهشتی شاهرود هستند که بازی رایانه ای خود را با استفاده از برنامه نویسی و فرمول نویسی طراحی کردند.

 

این دانش آموزان برای طراحی بازی رایانه ای خود ۴۸ ساعت مفید وقت گذاشتند و از بین ۱۶ تیم شرکت کننده در مسابقات فرهنگی- هنری دانش آموزان کشور مقام اول را کسب کرده اند.

 

سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی- هنری دانش آموزان کشور در نیشابور برگزار شد.

منبع

نوشته درخشش دانش آموزان شاهرودی در ساخت بازی های رایانه ای اولین بار در لگیت خبر پدیدار شد.