اعزام مبلغ به روستاهای محروم استان سمنان

حسین روحانی نژادمعاون فرهنگی،پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان بااشاره به اهمیت برنامه های پیش بینی شده در اعیاد قربان و غدیر گفت: یکی از  مهمترین برنامه های این اعیاد ترویج رفتار اجتماعی حضرت علی (ع) در جامعه اسلامی است که بااین نگرش می توان غدیرخم را زنده نگه داشت.


وی افزود: یکی دیگر از برنامه هایی که باید در شکل گیری و ترویج آن کوشید توجه هیئات به زمان بندی درست مراسمات به منظور اثرگذاری بیشتر اعیاد در هیئت ها ، تکایا و به طور کل جامعه است.


روحانی نژاد بااشاره به گسترش آگاهی مردم در سطوح مختلف دین اظهارداشت: مبلغانی برای گسترش آگاهی و دانش مردم در زمینه های  مختلف دین به مناطق محروم روستاهای استان اعزام می شوند تا بتوانند اثرات بیشتری در جامعه هدف خود بگذارند.


معاون فرهنگی،پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان رعایت ذبح شرعی را در عید قربان ضروری دانست و افزود: رعایت  موازین بهداشتی در هنگام ذبح باید مطابق دستورات شرع مقدس اسلام صورت گیرد.

منبع

نوشته اعزام مبلغ به روستاهای محروم استان سمنان اولین بار در لگیت خبر پدیدار شد.